Prince's Trust International Achieve

Prince's Trust International Achieve

 
T

Information about the PTI Achieve programme

PTI Achieve is a personal development and employability skills programme with its main aims being -

 

 • to enhance the personal development and employability skills for students, emphasizing on careers and preparation for work with opportunities to link up with employers
 • ​to provide young people with the space and attention they need to learn skills, develop confidence, raise aspirations and improve their attitude to learning as well as to form a sense of ownership of their work and development.
 • to empower students  to make decisions and develop leadership skills
 • to prepare students for progression into further education programmes or into the world of employment.

List of topics studied

 

 • Career Planning
 • Work Experience
 • Personal Project
 • Teamwork Skills
 • Leadership Skills
 • Digital Skills
 • Undertaking an Enterprise Project
 • Community Project
 • Managing Money
 • Preparing for a Healthy Lifestyle
 • Customer Service
 • Planning for Personal Development
 • Interpersonal Skills
 • Presentation Skills
 • Participating in Exercise

PTI Achieve complements all other subjects in the vocational and applied route and includes activities such as  teamwork, discussions, hands-on practical activities and outdoor activities.  Students have the choice to work towards different qualifications at different levels (MQF Level 1, MQF Level 2 and MQF Level 3). PTI Achieve at MQF Level 3 (ordinary level) is a recognized qualification at MCAST and ITS. There are no annual exams related to PTI Achieve and all work is assessed through a portfolios (or eportfolio) of evidence done in class throughout the scholastic year. Students’ evidence can be in various formats such as written, digital, audio, video and visual.

Back to Top


 


Informazzjoni dwar il-programm PTI Achieve

PTI Achieve huwa programm ta’ żvilupp personali u jiffoka fuq ħiliet meħtieġa u mfittxija fid dinja tax-xogħol.  L-għan ewlieni ta’ dan il-programm huwa li  -

 

 • jgħin fl-iżvilupp personali tal-istudenti
 • jagħti l-ħiliet meħtieġa u mfittxija fid-dinja tax-xogħol
 • jagħti lill-istudenti l-ispazju u l-attenzjoni meħtieġa biex isaħħu dawn il-ħiliet, isiru aktar kunfidenti u responsabbli fix-xogħol tagħhom kif ukoll jitgħallmu jieħdu d-deciżjonijiet it-tajba
 • jgħin lill-istudenti biex ikunu ppreparati aħjar għall-edukazzjoni postsekondarja kif ukoll għad-dinja tax-xogħol.

 

 

Lista ta’ ħiliet li l-istudenti jiżviluppaw waqt il-programm

 

 • Ippjanar ta’ karrieri
 • Esperjenza ta’ xogħol
 • Proġett personali
 • Ħiliet li jeħtieġu biex jaħdmu f’tim
 • Ħiliet ta’ tmexxija
 • Ħiliet diġitali
 • Proġett ta’ intrapriża
 • Proġett fil-komunità
 • Immaniġjar ta’ Flus
 • Tħejjija għal stil ta’ ħajja sana
 • Servizz lill-konsumatur
 • Ippjanar ta żvilupp personali
 • Ħiliet Intrapersonali
 • Ħiliet għall-preżentazzjoni
 • Parteċipazzjoni f’eżerċizzju fiżiku

PTI Achieve jikkumplimenta lis-suġġetti kollha fir-rotta vokazzjonali u applikata u  jinkludi numru ta’ attivitajiet differenti bħal diskussjonijiet, ħidma f’tim, attivitajiet prattiċi kif ukoll attivitajiet barra l-klassi.L-assessjar marbut mal-Achieve huwa assessjar kontinwu matul is- snin. M’hemmx eżamijiet marbutin ma’ dan is-suġġett u l-istudenti jiġu assessjati fuq evidenza li jipproduċu marbuta mal-ħiliet diversi. L-evidenza  tista’ tkun miktuba, mitkellma, viżwali jew anke diġitali.Il-programm PTI Achieve jwassal għal tliet stadji ta’ kwalifikazzjoni li huma MQF Livell 1, MQF Livell 2 jew MQF Livell 3 (livell ordinarju). MQF Livell 3 huwa rikonoxxut mill- MCAST u mill-ITS.

 Back to Top


 


 
​The PTI Achieve Learning Hub is the venue for all events organised by the PTI Achieve Education Officer for educators and students in the state, church and independent sector, together with other centres delivering the programme. The Learning Hub implements on a regular basis a programme of professional training for educators, Internal Verifications, meetings and hands-on sessions.

Ms. Maureen Amoroso
Education Officer - Prince's Trust Intermational Achieve Programme 
(Alternative and Applied Learning)

Department for Curriculum,  Lifelong Learning and Employability
Directorate for Learning and Assessment Programmes 
PTI Achieve Learning Hub
c/o Centre for Physical Education and Sport
Triq Joseph Abela Scolaro
Ħamrun

 Tel: +356 25983694    Email: maureen.amoroso@ilearn.edu.mt 


 

 

 
 ​​​​​​​​​

For further information
kindly contact:

Ms. Maureen Amoroso
Education Officer - Prince's Trust Intermational Achieve Programme 
(Alternative and Applied Learning)

PTI Achieve Learning Hub
c/o Centre for Physical Education and Sport
Triq Joseph Abela Scolaro
Ħamrun

Tel: +356 25983694    Email: maureen.amoroso@ilearn.edu.mt